Despre Noi

Statutul
Asociatiei Inginerilor Militari

Vizualizare

Membru

Vizualizare

Noutăţi

noutati

       Scopul asociației este: identificarea, mobilizarea și valorificarea resurselor necesare susținerii sistemului și activităților educaţionale, dezvoltarea de proiecte științifice și consultanță în elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare sau proiectelor europene, consultanță economico-financiară.       Asociația AIM îşi propune să contribuie, la nivelul zonei/entităţii în care îşi desfăşoară activitatea, la sporirea prestigiului profesiilor de dascăl și cercetător, a rolului cercetătorilor în asigurarea cadrului democratic necesar dezbaterii şi formulării concluziilor teoretice şi practice ce izvorăsc din viaţa economico-socială și totodată să asigure o conexiune directă cu grupurile de studenți prin asigurarea condițiilor pentru o incluziune pe piața muncii.

Parteneri

Contact

ADRESA:

București, Bd. Nicolae Grigorescu, nr.51A
Clădirea Administrativă, et.1, spațiul – birou B5, Sector 3